วิธีส่งเสริมนวัตกรรมในที่ทำงาน

วิธีส่งเสริมนวัตกรรมในที่ทำงาน

ต่อไปนี้คือ 5 วิธีในการส่งเสริมนวัตกรรมในที่ทำงานของคุณสถานที่ทำงานที่ทันสมัย ​​ศูนย์ผู้บริหาร

นวัตกรรมและการคิดนอกกรอบในที่ทำงานสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับผู้ประกอบการได้ มันให้อิสระแก่คุณในการสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่และหาทางออก หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้บริษัทมีประสิทธิผลมากขึ้นและส่งผลให้มีกำไรมากขึ้น 

ห้าวิธีในการส่งเสริมนวัตกรรมในที่ทำงานของคุณมีดังนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ใช่พนักงาน

การทำบุญเริ่มต้นที่บ้าน ในบริบทเดียวกัน การเป็นผู้ประกอบการจะมีความหมายอย่างแท้จริงเมื่อส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการภายในระหว่างพนักงาน

ในขณะที่มืออาชีพในทุกบริษัทถูกคาดหวังให้เป็นผู้ตัดสินใจ แต่สิ่งที่มีบทบาทสำคัญคือความรู้สึกเป็นเจ้าของที่พวกเขาได้รับ โดยปราศจากระบบราชการที่ยุ่งยากคอยกดขี่พวกเขา

ตัดผ่านเทปสีแดง

เมื่อเร็ว ๆ นี้ฉันฟังวิทยากรคนหนึ่งในการประชุมสุดยอดทางธุรกิจ และเขาพูดถึงการที่อินเดียไม่ใช่ประเทศที่เปราะบาง เพียงเพราะที่นี่ไม่ได้รวมศูนย์ เราต้องทำสิ่งเดียวกันภายในองค์กร เขาเสริมว่าปัญหาเดียวของอินเดียคือการสืบทอดระบบราชการจากอังกฤษ ใช่ การปฏิบัติตามกฎระเบียบและกระบวนการต่างๆ มีความสำคัญ แต่ไม่จำเป็นต้องแลกกับอิสรภาพทางความคิด

จัดหาเครื่องมือ

ความคิดที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ทำให้บริษัทใหญ่อย่างแท้จริงคือแนวคิดที่มาจากพนักงาน MapmyIndia ไม่ใช่บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เดียว และฉันจะโกหกถ้าบอกว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดคิดขึ้นเอง สิ่งที่ผู้ประกอบการทำคือการให้อำนาจแก่พนักงานด้วยทรัพยากรและเวลา แน่นอน คุณคือผู้ที่ต้องทำให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์และตลาดมีความพอดี และคุณสามารถแนะนำทีมในด้านนั้นได้

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์และบริการขั้นสุดท้าย

นวัตกรรมในสถานที่ทำงานไม่ได้จำกัดเฉพาะสิ่งที่ขายได้เท่านั้น บุคลากรในฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการตลาด ฝ่ายธุรการ และแผนกอื่นๆ ควรได้รับการสนับสนุนให้คิดค้นและหาวิธีที่ดีกว่า ง่ายกว่า และคุ้มค่ากว่าในการทำสิ่งต่างๆ หรือทำให้ดีขึ้น

วิธีการสู่ความบ้าคลั่ง

การส่งเสริมนวัตกรรมทำได้สองวิธี – ปล่อยให้ความคิดใช้แนวทาง

ของมันเองและช่วยให้คนของคุณลับคมมัน เช่นเดียวกับในลักษณะปกติที่เป็นระเบียบ ต้องบอกว่า ความคิดจำนวนมากก็ถูกฆ่าเช่นกัน เนื่องจากใคร ๆ ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ผล สื่อสารเรื่องนั้นด้วย เพื่อให้แต่ละไอเดียได้รับการอนุมัติจะได้รับการชื่นชม และความคิดที่ล้มเหลวจะกลายเป็นบทเรียนว่าอะไรได้ผลและอะไรไม่ได้ผล

นอกเหนือจากการให้กำลังใจผู้อาวุโสและเพื่อนร่วมงานที่ให้การสนับสนุนแล้ว ปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้องค์กรเป็นสถานที่ทำงานที่ดี ได้แก่ การเคารพพื้นที่ส่วนตัวของพนักงาน (ซึ่งแสดงโดยนโยบายที่จะไม่รบกวนพวกเขาในวันหยุด เว้นแต่กรณีเร่งด่วนอย่างยิ่ง) การเคารพในสิทธิ์ของพวกเขา ออกไปและกระตุ้นให้พวกเขารับความท้าทายและโอกาสใหม่ ๆ ในการทำงาน

วัฒนธรรมการทำงานมีความสำคัญต่อองค์กรเนื่องจากส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ สถานที่ทำงานเชิงบวกสะท้อนให้เห็นในความสัมพันธ์เชิงบวกในการทำงานซึ่งมีอยู่ในที่ทำงาน ความห่วงใยและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง

สถานที่ทำงานเชิงบวกจะมีระดับการมีส่วนร่วมของพนักงานที่สูงขึ้น เนื่องจากพนักงานตอบสนองเชิงบวกและกระตือรือร้นต่อความคิดริเริ่มขององค์กร สถานที่ทำงานเชิงลบจะสะท้อนให้เห็นในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ใช้พลังงานต่ำและแยกจากกันโดยมีพนักงานทำงานในไซโลฉนวน

แจ้งให้พนักงานระวังหลังซึ่งกันและกัน

เช่นเดียวกับคู่สมรสที่เข้ากันได้ทำให้ชีวิตครอบครัวของคุณมีความสุขหรือไม่พอใจ เพื่อนร่วมงานที่ดีทำให้ชีวิตการทำงานของคุณเป็นที่รักหรือลำบาก ในขณะที่ในระดับหนึ่ง พฤติกรรมของพนักงานที่มีต่อกันขึ้นอยู่กับลักษณะและลักษณะเฉพาะของแต่ละคน แต่ส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยวิธีการที่องค์กรกำหนดขึ้น

พนักงานใหม่ที่เข้ามาในองค์กรและเฝ้าดูวัฒนธรรมความสามัคคีในหมู่พนักงาน ซึ่งพนักงานทุกคนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะซึมซับค่านิยมเหล่านี้ในชีวิตประจำวันของเขา/เธอโดยอัตโนมัติ ในทางตรงกันข้าม องค์กรที่การแทงข้างหลังและการทะเลาะกันเป็นเรื่องปกติ พนักงานใหม่ทุกคนจะปรับตัวให้เข้ากับลักษณะเหล่านี้

Credit : ufaslot